ผ่อนโทรศัพท์กับ Jaymart ดีไหม?

     Jaymart เป็นหนึ่งในร้านค้าออนไลน์ที่มีบริการจัดให้ผู้ใช้บริการสามารถซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ๆได้แบบไม่ต้องจ่ายเต็มจำนวนในทันที แต่สามารถผ่อนชำระเป็นงวดๆ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัท โดยไม่ต้องเสียเงินสดหรือใช้บัตรเครดิตเต็มจำนวนและยังสามารถผ่อนโทรศัพท์บางรุ่นโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตใช้เพียงแค่บัตรประชาชนก็สามารถผ่อนได้ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเลือกชำระเป็นจำนวนเงินที่ต้องการและระยะเวลาในการผ่อนชำระตามความสะดวกของตนเองได้ บริการนี้ยังมีข้อเสียบ้าง เช่น การจ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นเมื่อผู้ใช้บริการเลือกผ่อนชำระ ซึ่งอาจทำให้ต้องจ่ายเงินรวมทั้งหมดมากกว่าเมื่อซื้อโทรศัพท์ที่ราคาเต็มจำนวนทันที

ผ่อนโทรศัพท์กับJaymart มีดอกเบี้ยไหม?

การผ่อนชำระโทรศัพท์มือถือจะมีการเรียกเก็บดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในสัญญา และค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าบริการดำเนินการการผ่อนชำระ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยในการผ่อนชำระจะมีความแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัท ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าต้องการผ่อนชำระเป็นเวลา 6 เดือน บางรุ่นจะมีอัตราดอกเบี้ยประมาณ 0% ในขณะที่บางรุ่นอื่นๆ อาจมีอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 20-30% ต่อปีเจมาร์ท

ผ่อนโทรศัพท์กับJaymart มีเงินดาวน์ไหม?

โดยทั่วไปแล้ว บริการผ่อนชำระโทรศัพท์มือถือผ่าน Jaymart จะมีการเรียกเก็บเงินดาวน์เพื่อยืนยันการซื้อโทรศัพท์ ซึ่งจำนวนเงินดาวน์ที่ต้องจ่ายจะขึ้นอยู่กับยี่ห้อและรุ่นของโทรศัพท์ โดยปกติแล้ว จำนวนเงินดาวน์ที่ต้องจ่ายจะต้องเท่ากับหรือมากกว่าค่าสินค้าที่ต้องการซื้ออยู่ประมาณ 10-30% ของราคาขายปกติของโทรศัพท์  บางแบรนด์หรือรุ่นโทรศัพท์บางรายการอาจไม่ต้องการเงินดาวน์เลยก็ได้

ผ่อนโทรศัพท์กับJaymart มีแบบไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจริงหรอ?

Jaymart มีบริการผ่อนชำระสินค้าได้โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือไม่มีบัตรเครดิตในการชำระเงิน และยังสามารถผ่อนชำระสินค้าโดยไม่เสียดอกเบี้ย และไม่มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ เมื่อชำระเงินตามกำหนดในระยะเวลา 6 เดือน หากผู้ที่มีความสนใจผ่อนโทรศัพท์กับ Jaymart โดยไม่ใช้บัตรเครดิตสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Jaymart ได้ 

งื่อนไขการผ่อนโทรศัพท์มือถือไม่ใช้บัตรเครดิตกับ Jaymart

  1. ผู้ขอผ่อนต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีและมีรายได้เพียงพอต่อการผ่อนชำระเงินตามเงื่อนไขที่กำหนดโดย Jaymart
  2. ผู้ขอผ่อนต้องมีบัตรประชาชนที่ถูกต้องและถูกต้องตามกฎหมาย
  3. ผู้ขอผ่อนต้องมีที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้และต้องมีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
  4. การอนุมัติผ่อนชำระเงินขึ้นอยู่กับการตรวจสอบเครดิตซอร์สของผู้ขอผ่อน
  5. ผู้ขอผ่อนต้องชำระเงินตามเงื่อนไขที่กำหนดโดย Jaymart ภายในกำหนดเวลาที่กำหนด
  6. หากผู้ขอผ่อนไม่ชำระเงินตามเงื่อนไขที่กำหนด จะถือว่าเป็นการละเมิดสัญญา และ Jaymart สามารถดำเนินการกู้คืนเงินและระงับสิทธิ์ในการผ่อนชำระเงินของผู้ขอผ่อนได้
  7. การผ่อนชำระเงินไม่ใช้บัตรเครดิตนี้สามารถผ่อนได้เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น และไม่สามารถผ่อนชำระเงินได้ในกรณีที่มีโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆของ Jaymart ร่วมกับสินค้านั้น
  8. การผ่อนชำระเงินไม่ใช้บัตรเครดิตนี้จะต้องมีดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่กำหนดโดย Jaymart
  9. หากมีเหตุผลใดๆทำให้ผู้ขอผ่อนไม่สามารถชำระเงินตามกำหนดได้ ผู้ขอผ่อนต้องแจ้งให้ Jaymart ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันกำหนดชำระเงิน เพื่อร้องขอเปลี่ยนเงื่อนไขการผ่อนชำระเงินหรือต่ออายุการผ่อนชำระเงิน
  10. Jaymart สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการผ่อนชำระเงินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่จะต้องประกาศเงื่อนไขใหม่และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผ่อนโทรศัพท์กับJaymart รับเครื่องได้เลยไหม?

คุณสามารถผ่อนชำระสินค้าได้ทันทีและรับสินค้าได้ทันทีเหมือนกับซื้อสด โดยไม่ต้องรอชำระให้ครบก่อนค่อยรับเครื่อง ซึ่งคุณสามารถเลือกผ่อนได้ทั้งบัตรเครดิตและไม่ใช้บัตรเครดิต 

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถผ่อนโทรศัพท์กับJaymartได้

ผู้ที่สามารถผ่อนชำระโทรศัพท์มือถือกับ Jaymart ทั้งสำหรับคนที่จะผ่อนผ่านบัตรเครดิตหรือผ่อนแบบไม่มีบัตรเครดิตควรมีคุณสมบัติตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยการผ่อนแบบไม่ใช้บัตรเครดิตนั้นควรมีคุณสมบัติเช่น อายุ 20 ปีขึ้นไป พร้อมทั้งหลักฐานสลิปเงินเดือน Bank statement ย้อนหลัง เป็นต้น และสำหรับผู้ที่มีบัตรเครดิตนั้นไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารอะไรเลย เพียงมีบัตรเครดิตที่มีวงเงินสามรถผ่อนได้เจมาร์ท

นอกจากโทรศัพท์แล้ว Jaymart สามารถผ่อนอะไรได้อีกบ้าง

นอกจากโทรศัพท์แล้ว Jaymart ยังสามารถผ่อนแท็บเล็ตและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เสริมสำหรับคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ต อุปกรณ์เสริมสำหรับเกม อุปกรณ์เสริมสำหรับกล้องถ่ายรูป และอุปกรณ์เสริมสำหรับการใช้งานในรถยนต์

สามารถสมัครได้ที่ไหน?

หากคุณสนใจที่จะผ่อนโทรศัพท์กับ Jaymart และต้องการสมัครสมาชิกกับร้านค้านี้ เพื่อสามารถผ่อนสินค้าได้อย่างสะดวกสบาย คุณสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ของ Jaymart ที่ https://www.jaymart.co.th/ หรือคุณสามารถเดินทางไปที่ร้านค้าเพื่อสมัครและยื่นเอกสารได้ทุกสาขาตามห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านคุณทั่วประเทศ

จอห์น

จอห์นนำความเชี่ยวชาญอันมากมายมาสู่การรีวิวผลิตภัณฑ์ มันรวมข้อมูลเชิงลึกเข้ากับการสนับสนุนผู้บริโภค เป็นเวลาหลายปีที่เขาวิเคราะห์แนวโน้มในหมวดหมู่ต่างๆ ตั้งแต่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีไปจนถึงสิ่งสำคัญด้านความงาม ภารกิจของ john คือการชี้แนะผู้อ่านผ่านเสียงอึกทึกของตลาดไปสู่อัญมณีที่รับประกันความสนใจและการลงทุนของพวกเขา.

แชร์โพสต์นี้